Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Kon Tum


Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Kon Tum gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chương lũy thừa, mũ và logarit, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Anh Thành vay 20 triệu đồng của ngân hàng để mua laptop và phải trả góp trong vòng 3 năm với lãi suất 1,1% mỗi tháng. Hàng tháng anh Thành phải trả 1 số tiền cố định là bao nhiêu để sau 3 năm hết nợ (làm tròn đến đơn vị đồng).
A. 675.807 đồng
B. 673.807 đồng
C. 672807 đồng
D. 677807 đồng
[ads]
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = log_a x  với a > 1 nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
B. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 đồng biến trên khoảng (0; +∞)
C. Hàm số y = log x với nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
D. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞)
+ Theo tài liệu thống kê cho biết năm 2001 dân số Việt nam có khoảng 78.695.000 người và tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm là 1,3% trên 1 năm. Nếu tỉ lệ tăng dân số không đổi thì năm 2016 dân số nước ta khoảng bao nhiêu người.
A. 95.638.898
B. 96.890.320
C. 98.158.117
D. 94.403.638

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]