Đề kiểm tra 45 phút lần 3 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương


Đề kiểm tra 45 phút lần 3 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương là đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2: hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, đề có mã đề 101 gồm 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút lần 3 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y = a^x với a >1 là hàm số nghịch biến trên (−∞;+∞).
B. Đồ thị các hàm số y = a^x và y = (1/a)^x với 0 < a, a khác ≠ 1 đối xứng với nhau qua trục Oy .
C. Đồ thị hàm số y = a^x với 0 < a, a khác ≠ 1 luôn đi qua điểm (a;1) .
D. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 là hàm số đồng biến trên (−∞;+∞).
[ads]
+ Gọi x, y là các số thực dương thỏa mãn điều kiện log_9 x = log_12 y = log_16 (x + y) và x/y = (-a + √b)/2 với a, b là hai số nguyên dương. Tính P = ab.
+ Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình 9^x – 2.6^x + m.4^x = 0 có hai nghiệm trái dấu.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]