Tuyển tập 12 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án

Tài liệu gồm 25 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 12 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án, toàn bộ các đề đều được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 20 câu hỏi và bài toán, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Trích dẫn tài liệu tuyển tập 12 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 có đáp án:
+ Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?
A. Hàm số y = (1/2)^x nghịch biến trên R.
B. Hàm số y = e^(2x + 1) có đạo hàm là y’ = 2e^(2x + 1).
C. Hàm số y = 2^x đồng biến trên R.
D. Đồ thị hàm số y = 3^x nhận trục Oy là tiệm cận đứng.
[ads]
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Hàm số y = log_a x với a > 1 nghịch biến trên khoảng (0; +∞).
B. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 đồng biến trên khoảng (0; +∞).
C. Hàm số y = log x với nghịch biến trên khoảng (0; +∞).
D. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 nghịch biến trên khoảng (-∞; +∞).
+ Anh An gửi ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không kỳ hạn, không rút lãi hàng tháng). Để có được số tiền không dưới 130 triệu đồng thỉ anh An phải gửi ít nhất bao nhiêu tháng?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]