Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Thới Bình – Cà Mau


Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thới Bình – Cà Mau mã đề 004, đề gồm 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Thới Bình – Cà Mau:
+ Dân số thế giới được ước tính theo công thức S = A.e^ni, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc, S là số dân sau n năm, i là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết năm 2016 dân số Việt Nam là 94 triệu người, tỉ lệ tăng dân số là i = 1,06%. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm nữa thì dân số Việt Nam vượt quá 100 triệu người với giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi.
[ads]
+ Cho phương trình 9^x + 3^(x + 2) = 9^(x + 1) + 3^(x + 3) + 10. Đặt t = 3^x > 0 thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào dưới đây?
+ Cho phương trình mũ có dạng a^x = b (a > 0 và a khác 1). Tìm điều kiện của b để phương trình có nghiệm thực.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]