Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 964 là bài kiểm tra số 3 môn Toán 12 nhằm kiểm tra, đánh giá chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, đề gồm 3 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất không đổi là 8%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Người đó định gửi tiền trong vòng 3 năm, sau đó rút tiền ra để mua ô tô trị giá 500 triệu đồng. Hỏi số tiền ít nhất người đó phải gửi vào ngân hàng để có đủ tiền mua ô tô (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?
+ Gọi a; b lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x^2 + log_3 (x – 1) trên đoạn [−2;0]. Tổng a + b bằng?
[ads]
+ Mỗi chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là (3 – x/40)^2 (USD). Khẳng định nào sau đây đúng?
A.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 (USD).
B.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 (USD).
C.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách.
D.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]