Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 trường Sơn Động 1 – Bắc Giang


Ngày … tháng 11 năm 2019, trường THPT Sơn Động số 1, tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 12 lần thứ 3 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 trường Sơn Động 1 – Bắc Giang gồm 20 câu trắc nghiệm thuộc chủ đề: hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, đề kiểm tra có đáp án (được đánh dấu màu đỏ).

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 trường Sơn Động 1 – Bắc Giang:
+ Ông A vay ngân hàng 200.000.000 đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 48 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,8%/ tháng. Mỗi tháng ông A phải trả (lần đầu tiên phải trả là 1 tháng sau khi vay) số tiền gốc là số tiền vay ban đầu chia cho 48 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền gốc còn nợ ngân hàng. Tổng số tiền lãi người đó đã trả trong toàn bộ quá trình nợ là bao nhiêu?
[ads]
+ Cho số thực a, b, c thỏa mãn a > 0, a khác 1, b, c > 0. Khẳng định nào sau đây sai?
A. log_a bc = log_a b + log_a c. B. log_a b/c = log_a b – log_a c.
C. log_a^α b =  αlog_a b. D. log_a b^α = αlog_a b.
+ Số giá trị nguyên của m để phương trình (log_3 x)^2 + 2m(2 + log_3 x) + 4 = m(1 + log_3 x) có nghiệm x thuộc [1;27] là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]