Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 (Hàm số) trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 1 – ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = x^3 – 4x^2 + 5x – 2. Xét các mệnh đề sau:
(i) Hàm số đồng biến trên khoảng (5/3; +∞)
(ii) Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 2)
(iii) Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 1/2)
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng ?
A. 2
B. 3
C. 0
D. 1
+ Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số y = x^3 – 3x^2 + 2m + 1 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
A. -4 < m < 0
B. -5/2 < m < -1/2
C. 0 < m < 4
D. -1/2 < m < 3/2
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com