Kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 (Mũ – Logarit) trung tâm GDNN – GDTX Châu Thành – Hậu Giang


Kiểm tra 1 tiết chương 2 Giải tích 12 (Mũ – Logarit) trung tâm GDNN – GDTX Châu Thành – Hậu Giang gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Hàm số nào dưới đây là hàm số lũy thừa:
A. y = x^1/3 (x > 0)
B. Cả 3 câu A, C, D đều đúng
C. y = x^(-1) (x ≠ 0)
D. y = x^3
[ads]
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị hàm số y = a^x và y = (1/a)^x (0 < a ≠ 1) thì đối xứng với nhau qua trục tung
B. Hàm số y = a^x với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên (-∞; +∞)
C. Đồ thị hàm số y = a^x (0 < a ≠ 1) luôn đi qua điểm (a; 1)
D. Hàm số y = a^x với a > 1 là một hàm số nghịch biến trên (-∞; +∞)
+ Hàm số log_5 (4x – x^2) có tập xác định là:
A. R
B. (2; 6)
C. (0; 4)
D. (0; +∞)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com