Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 trường THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu


Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 2 trường THPT Nguyễn Trãi – Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 3 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Anh Hùng vay 40 triệu đồng của ngân hàng để mua xe máy và phải trả góp trong vòng 3 năm với lãi suất 1,2% mỗi tháng. Hàng tháng anh Hùng phải trả 1 số tiền cố định là bao nhiêu để sau 3 năm hết nợ (làm tròn đến đơn vị đồng).
A. 1374.807 đồng
B. 1.374.889 đồng
C. 1.374.907 đồng
D.1.378.222 đồng
[ads]
+ Cho a > 3b > 0 và a^2 + 9b^2 = 10ab, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. ln(a – 3b) + ln2 = (lna + lnb)/2
B. ln(a – 3b) – ln2 = lna.lnb/2
C. ln(a – 3b) – ln2 = (lna + lnb)/2
D. ln(a – 3b) + ln2 = lna.lnb/2
+ Cho a, b, c là 3 số dương khác 1. Chọn khẳng định Sai trong các khẳng định sau:
A. loga (bc) = loga b + loga c
B. loga c = (loga b).(logb c)
C loga^α b = α.loga b
D. loga^α b = 1/α.loga b (α ≠ 0)

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]