Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh


Tài liệu gồm 62 trang phân dạng và tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh.

TỔNG HỢP KIẾN THỨC
1. Khái niệm số phức
2. Hai số phức bằng nhau
3. Biểu diễn hình học số phức
4. Phép cộng và phép trừ số phức
5. Phép nhân số phức
6. Số phức liên hợp
7. Môđun của số phức
8. Chia hai số phức
9. Lũy thừa đơn vị ảo i
10. Phương trình bậc hai với hệ số thực


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
+ Vấn đề 1. Phần thực – phần ảo
+ Vấn đề 2. Hai số phức bằng nhau
+ Vấn đề 3. Biểu diễn hình học số phức
+ Vấn đề 4. Phép cộng – phép trừ hai số phức
+ Vấn đề 5. Nhân hai số phức
+ Vấn đề 6. Số phức liên hợp
+ Vấn đề 7. Mô đun của số phức
+ Vấn đề 8. Phép chia số phức
+ Vấn đề 9. Lũy thừa đơn vị ảo
+ Vấn đề 10. Phương với hệ số thực
+ Vấn đề 11. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức
+ Vấn đề 12. Bài toán min – max trong số phức
+ Vấn đề 13. Tổng hợp
LỜI GIẢI CHI TIẾTTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com