Đề kiểm tra 45 phút Hình học 11 chương 3 trường THPT Nguyễn Huệ – Vũng Tàu


Đề kiểm tra 45 phút Hình học 11 chương 3 trường THPT Nguyễn Huệ – Vũng Tàu gồm 4 mã đề , mỗi đề gồm 10 câu trắc nghiệm và 1 câu tự luận, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết học, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 11 chương 3:
+ Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu đường thẳng d ⊥ (α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong (α).
B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì d ⊥ (α).
C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong (α).
D. Nếu d ⊥ (α) và đường thẳng a // (α) thì d ⊥ a.
[ads]
+ Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Nếu a, b và c đồng phẳng và a, b cùng vuông góc với c thì a // b.
B. Nếu a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b.
C. Nếu a // b thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c.
D. Nếu a và b đồng phẳng và a ⊥ c thì góc giữa a và c bằng góc giữa b và c.
+ Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông tâm O, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), BD = 2SA.
a) Chứng minh BD ⊥ (SAC).
b) Goi H là hình chiếu của A trên SD. Chứng minh AH ⊥ SC.
c) Gọi K là trung điểm SO. Tính góc giữa AK và mặt phẳng (SBD).
d) Chứng minh B, K , H thẳng hàng.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com