Chuyên đề đạo hàm – Lê Hải Trung


Chuyên đề đạo hàm được biên soạn bởi thầy Lê Hải Trung giới thiệu các dạng toán thường gặp về đạo hàm cùng với phương pháp giải các dạng toán đó, trong mỗi dạng toán đều có các ví dụ minh họa tiêu biểu có lời giải chi tiết giúp học sinh nắm vững phương pháp giải toán đạo hàm.

BÀI 1: KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM
+ Dạng 1: Tính đạo hàm tại 1 điểm
+ Dạng 2: Phương trình tiếp tuyến
+ Dạng 3 : Mối liên hệ giữa đạo hàm và liên tục
BÀI 2: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
+ Dạng 1: Tính đạo hàm bằng các quy tắc đạo hàm
+ Dạng 2: Đạo hàm của hàm hợp
+ Dạng 3: Hàm trị tuyệt đối
[ads]
BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN
+ Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm M(x0; y0) thuộc đồ thị hàm số
+ Dạng 2: Phương trình tiếp tuyến biết hệ số góc
+ Dạng 3: Tiếp tuyến kẻ từ 1 điểm
BÀI 4: ĐẠO HÀM LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1: Tính đạo hàm bằng công thức
+ Dạng 2: Tính đạo hàm tại 1 điểm
+ Dạng 3: Giải phương trình hoạc bất phương trình đạo hàm
+ Dạng 4: Giới hạn lượng giác
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com