Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra các nội dung kiến thức: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề gồm 2 trang với 14 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – 2 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang:
+ Hàm số y = 2x – 4 có đồ thị là đường thẳng Δ. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Δ cắt trục tung tại B(0;4).
B. Δ cắt trục hoành tại A(2;0).
C. Hàm số nghịch biến trên R.
D. Hàm số đồng biến trên R.
[ads]
+ Một quả tạ được ném lên từ một vận động viên ném tạ chuyển động với phương trình y = -0,0241x^2 + x + 5,5 trong đó x là độ xa và y là độ cao (tính bằng feet). Hỏi vận động viên ném được bao xa và cao nhất bao nhiêu feet? (kết quả làm tròn bốn chữ số thập phân).
+ Xác định tọa độ đỉnh,giao điểm với trục tung,giao điểm với trục hoành của (P): y = x^2 – x – 6.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com