Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 nâng cao trường THPT Thị xã Quảng Trị


Nhằm mục đích kiểm tra đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức chủ đề mệnh đề và tập hợp, trường THPT Thị xã Quảng Trị tổ chức kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 nâng cao năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 nâng cao trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm có hai mã đề: đề số 1 và đề số 2, đề được biên soạn theo dạng tự luận với 5 bài toán trong mỗi mã đề, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có hướng dẫn giải.

Nội dung kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 nâng cao trường THPT Thị xã Quảng Trị:
Câu 1 (2 điểm): Mệnh đề chứa biến (ký hiệu “với mọi” và “tồn tại”): Xét đúng – sai và lập mệnh đề phủ định.
Câu 2 (3 điểm):
a) Chứng minh định lý bằng phản chứng.
b) Phát biểu định lý bằng thuật ngữ điều kiện đủ, điều kiện cần.
Câu 3 (3 điểm):
a) Tìm: giao – hợp – hiệu – phần bù của các tập hợp.
b) Phép toán giao – hợp – hiệu – phần bù của các tập hợp có vận dụng.
Câu 4 (1 điểm): Viết tập hợp dưới dạng liệt kê.
Câu 5 (1 điểm): Bài toán tổng hợp.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com