Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 2 đề chẵn và lẻ, mỗi đề gồm 4 bài toán tự luận, học sinh làm bài trong 1 tiết học, đề nhằm kiểm tra nội dung kiến thức mệnh đề và tập hợp mà học sinh vừa học xong, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Xét tính đúng, sai và lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau.
a) Với mọi n thuộc N: 4n^2 chia hết cho n.
b) Với mọi n thuộc R: x^2 – 6x + 10 > 0.
c) Tồn tại x thuộc Q: x^2 – 7 khác 7x.
d) Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ.
e) 9 là số vô tỉ.
f) Paris là thủ đô của nước Pháp.
[ads]
+ Cho hai tập hợp A = [a; a + 1], B = [b; b + 2]. Các số a và b thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B = Φ.
+ Cho các tập hợp: A = {-3; 5; 6}, B = {x ∈ R: x^2 – 4x – 5 = 0}, C = {x ∈ R: (x – 2)(x^2 + 5x – 6) = 0}.
1. Viết tập hợp B và C dưới dạng liệt kê các phần tử. Tìm A ∩ B, A ∪ C.
2. Tìm (A ∪ B)\C, (A\B) ∩ C.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com