Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Đăk Nông


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Đăk Nông được biên soạn nhằm kiểm tra các kiến thức mệnh đề và tập hợp sau khi học sinh được học xong chủ đề kiến thức này, đề gồm 1 trang với 4 bài toán tự luận, học sinh làm bài trong 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 – 2019 trường Chu Văn An – Đăk Nông:
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề:
1) Pari là thủ đô của nước Pháp.
2) Không được đi lối này!
3) 5 là số nguyên tố.
4) 4 là số lớn hơn π.
[ads]
+ Cho các tập hợp A = [m; m + 2] và B = [-1; 2], trong đó m là số thực tùy ý. Tìm tất cả các giá trị của m để A ⊂ B. Tìm tất cả các giá trị của m để A ∩ B ≠ Ø.
+ Chứng minh bằng phản chứng: Cho n ∈ N, nếu 5n + 5 là số lẽ thì n là số chẵn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com