Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước


Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước mã đề 132 gồm 02 trang, đề được biên soạn theo dạng kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận theo thang điểm 50 : 50, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề mệnh đề và tập hợp, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 chương 1 trường THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước:
+ Cho mệnh đề A: “3 là số nguyên tố”. Phủ định của mệnh đề A là:
A. 3 không phải là số nguyên tố. B. 3 chia hết cho 1 và chính nó.
C. 3 là số lẻ. D. Số nguyên tố là 3.
[ads]
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Đói bụng quá! B. Cá sống dưới nước.
C. Bạn ăn cơm chưa? D. Lan học lớp mấy?
+ Cách phát biểu nào sau đây không dùng để phát biểu mệnh đề: A ⇒ B.
A. A là điều kiện đủ để có B. B. A là điều kiện cần để có B.
C. A kéo theo B. D. Nếu A thì B.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com