Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm học 2019 – 2020 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương có mã đề 221, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra gồm có 03 trang, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề mệnh đề và tập hợp, đề kiểm có đáp án mã đề 221, 222, 223, 224, 225, 226.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Định lí nào sau đây có định lý đảo sai?
A. Nếu x chia hết cho 4 thì x chia hết cho 2.
B. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.
D. Ba câu A, B, C đều có định lý đảo sai.
[ads]
+ Cho hai tập hợp M, N khi đó M\N là?
A. Phần bù của M trong N.
B. Phần bù của N trong M.
C. Nếu N ⊂ M thì M\N là phần bù của N trong M.
D. Nếu N ⊂ M thì M\N là phần bù của M trong N.
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Để một tứ giác là một hình vuông, điều kiện cần và đủ là nó có 4 cạnh bằng nhau.
B. Để tổng hai số tự nhiên chia hết cho 7, điều kiện cần và đủ là một số chia hết cho 7 .
C. Để ab > 0, điều kiện cần và đủ là hai số a và b đều dương.
D. Để một số nguyên dương chia hết cho 3, điều kiện đủ là nó chia hết cho 9.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com