Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên


Để kiểm tra tổng kết nội dung kiến thức mệnh đề và tập hợp học sinh khối 10 vừa được học, trường THPT Triệu Quang Phục, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đợt kiểm tra định kì Đại số 10 chương 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên có mã đề 501, đề kiểm tra gồm 03 trang với 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải các mã đề 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 năm 2019 – 2020 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Khi cho học sinh của một lớp học đăng ký môn thể thao mà bản thân yêu thích thì thu được kết quả: 24 học sinh đăng ký môn bóng đá, 20 học sinh đăng ký môn cầu lông, 7 học sinh đăng ký cả 2 môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng ký một môn khác. Biết rằng tất cả học sinh trong lớp này đều đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Hỏi sĩ số lớp này là bao nhiêu?
+ Lớp 10A trường THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. Tính số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá) của lớp 10A.
+ Cho A = {x thuộc R, x ≥ 3}. Trong các tập hợp sau tập nào bằng tập A?
A. Tập các nghiệm của bất phương trình |x – 1| ≥ 2.
B. Tập các nghiệm của phương trình 2x^2 + 5x – 7 = 0.
C. Tập các nghiệm của bất phương trình 2x – 6 ≥ 0.
D. Tập các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com