Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 NC trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 NC trường THPT Thị xã Quảng Trị gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 5 bài toán tự luận thuộc chủ đề mệnh đề và tập hợp, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Ma trận đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số 10 NC trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Câu 1 (2 điểm): Mệnh đề chứa biến (ký hiệu ∃, ∀): Xét đúng – sai và lập mệnh đề phủ định.
+ Câu 2 (2 điểm): Chứng minh bằng phản chứng. Sai số (quy tròn số).
+ Câu 3 (1 điểm): Viết tập hợp dưới dạng liệt kê.
+ Câu 4 (4 điểm): Viết tập hợp dưới dạng khoảng hoặc nửa khoảng hoặc đoạn. Tìm giao, hợp, hiệu (phần bù). Tổng hợp.
+ Câu 5 (1 điểm): Tổng hợp.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com