Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Cây Dương – Kiên Giang


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Cây Dương – Kiên Giang mã đề 111 được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức tổ hợp và xác xuất sau khi hoàn thành chương học, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu và phần tự luận gồm 2 câu.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 2 trường Cây Dương – Kiên Giang:
+ Phép thử nào dưới đây không phải là phép thử ngẫu nhiên?
A. Gieo một con xúc sắc 2 lần.
B. Bắn một viên đạn vào bia.
C. Hỏi tháng sinh của một người lạ.
D. Gieo một đồng tiền hai mặt giống nhau.


+ Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phương án. Nếu phương án thứ nhất có m cách thực hiện và phương án thứ hai có n cách thực hiện không trùng với bất kỳ cách nào của phương án thứ nhất thì có bao nhiêu cách hoàn thành công việc?
+ Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu Ω. Phát biểu sai?
A. Nếu A, B đối nhau thì A ∪ B = ∅.
B. Nếu A = B¯ thì B = A¯.
C. Nếu A là biến cố không thì A là chắc chắn.
D. Nếu A ∩ B = ∅ thì A và B đối nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com