Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 787 gồm 04 trang, đề được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 30 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài trong thời gian 1 tiết học trên lớp (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho phương trình -4x^3 + 4x – 1 = 0. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt.
B. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong (-2;0).
C. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong (-1/2;1/2).
D. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng (0;1).
[ads]
+ Cho hàm số f(x) = x^2 – 1 khi x > 0, f(x) = 1 khi x = 0, f(x) = 4x + 1 khi x < 0. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng [0;+∞).
B. Hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng (-∞;0].
C. Hàm số gián đoạn tại x = 0.
D. Hàm số đã cho liên tục tại x = 2.
+ Giới hạn của hàm số nào dưới đây có kết quả bằng 1?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com