Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau


Thứ Bảy ngày 16 tháng 05 năm 2020, trường THPT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra tập trung Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau mã đề 132 gồm có 03 trang với 12 câu trắc nghiệm (chiếm 06 điểm) và 02 câu tự luận (chiếm 04 điểm), thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS&GT 11 chương 4 năm 2019 – 2020 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Tìm giá trị m để hàm số f(x) = (x^2 – 7x + 10)/(x – 2) khi x khác 2 và f(x) = mx + 1 khi x = 2 liên tục tại x = 2.
+ Kết quả của giới hạn lim (x^3 + 2x^2 + 1)/(2x^5 + 1) khi x tiến đến -1 bằng?
+ Cho hàm số f(x) = (x^2 – 4)/(x – 2) khi x khác 2 và f(x) = m khi x = 2. Hàm số đã cho liên tục tại x0 = 2 khi m bằng?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com