Kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm học 2018 – 2019 trường THPT Phước Vĩnh – Bình Dương là đề kiểm tra một tiết chủ đề giới hạn, đề có mã đề 276 gồm 10 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương:
+ Cho phương trình 2x^4 – 5x^2 + x + 1 = 0 (1). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (0;2).
B. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-1;1).
C. Phương trình (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2;1).
D. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-2;0).
+ Tính giới hạn lim (3^n – 4.2^n-1 – 10)/(7.2^n + 4^n).
+ Chứng minh rằng phương trình x^5 – x – 2 = 0 có nghiệm dương x0 thỏa x0 > 2^1/3.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com