Kiểm tra định kỳ HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang


Đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang là đề kiểm tra một tiết Đại số và Giải tích 11 chương 4, các nội dung kiểm tra gồm có: giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục, đề kiểm tra được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 02 câu, học sinh làm bài kiểm tra trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ HK2 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Võ Thành Trinh – An Giang:
+ Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) · f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).
B. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) · f(b) ≥ 0 thì phương trình f(x) = 0 có đầy đủ nghiệm thuộc khoảng (a; b).
C. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) · f(b) ≤ 0 thì phương trình f(x) = 0 có đầy đủ nghiệm thuộc khoảng (a; b).
D. Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và f(a) · f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc khoảng (a; b).
[ads]
+ Cho phương trình 2x^4 − 5x^2 + x + 1 = 0 (1). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A. Phương trình (1) chỉ có 1 nghiệm trong khoảng (−2; 1).
B. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−1; 1).
C. Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (−2; 0).
D. Phương trình (1) có ít nhất 2 nghiệm trong khoảng (0; 2).
+ Giá trị của lim (x^2018 + x − 2)/(x^2017 + x − 2) khi x → 1 bằng a/b, với a/b là phân số tối giản. Tính giá trị của a^2 − b^2.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com