Đề kiểm tra 45 phút lần 4 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương


Ngày 13 tháng 05 năm 2020, trường THPT Thanh Miện, tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra chung lần 4 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra 45 phút lần 4 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương mã đề 132 gồm có 03 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục (Đại số và Giải tích 11 chương 4), đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút lần 4 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương:
+ Cho phương trình: x^6 – 2x^5 – 2017x^3 – 2x – 2018 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Phương trình có ít nhất một nghiệm thực dương. B. Phương trình có đúng một nghiệm thực.
C. Phương trình không có nghiệm thực âm. D. Phương trình vô nghiệm.
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên (a;b). Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 vô nghiệm. B. f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc (a;b).
C. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm thuộc (a;b). D. Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc (a;b).
+ Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị khác với các giới hạn còn lại?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com