Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Phạm Hùng Hải


Tài liệu gồm 129 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, trình bày kiến thức cần nhớ, phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Toán 12 phần Hình học chương 1; các bài tập trong tài liệu được chọn lọc từ các đề thi thử THPT môn Toán của các trường THPT chuyên trên cả nước.

Chương 1. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1.
§1 – KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 1.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1.
+ Dạng 1.1: Nhận biết hình đa diện 1.
+ Dạng 1.2: Đếm số cạnh, số mặt của một hình đa diện 2.
+ Dạng 1.3: Phân chia, lắp ghép khối đa diện 3.
§2 – KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 5.
A KIẾN THỨC CẦN NHỚ 5.
B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 9.
+ Dạng 2.4: Nhận biết khối đa diện lồi, khối đa diện đều 9.
+ Dạng 2.5: Số mặt phẳng đối xứng của hình đa diện 10.
§3 – THỂ TÍCH KHỐI CHÓP 12.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 12.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 15.
+ Dạng 3.6: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 15.
+ Dạng 3.7: Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 53.
+ Dạng 3.8: Khối chóp có hai mặt phẳng chứa đỉnh cùng vuông góc với đáy 54.
+ Dạng 3.9: Khối chóp đều 66.
+ Dạng 3.10: Khối chóp biết hình chiếu của đỉnh xuống mặt đáy 84.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 86.
§4 – THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ 90.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 90.
B MỘT SỐ VÍ VỤ MINH HỌA 90.
+ Dạng 4.11: Khối lăng trụ đứng tam giác 90.
+ Dạng 4.12: Khối lăng trụ đứng tứ giác 93.
+ Dạng 4.13: Khối lăng trụ xiên 96.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 99.
§5 – PHÂN CHIA KHỐI ĐA DIỆN, TỈ SỐ THỂ TÍCH 104.
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 104.
B MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA 105.
+ Dạng 5.14: Tỉ số thể tích trong khối chóp 105.
+ Dạng 5.15: Tỉ số thể tích trong khối lăng trụ 110.
C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 115.
§6 – MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP 119.
A ĐỀ ÔN SỐ 1 119.
B ĐỀ ÔN SỐ 2 121.
C ĐỀ ÔN SỐ 3 124.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]