Chuyên đề Toán 12 chủ đề số phức – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 84 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, hướng dẫn giải một số dạng toán điển hình trong chương trình môn Toán lớp 12 chủ đề số phức, giúp học sinh tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 4.

MỤC LỤC:
Chương 4. SỐ PHỨC 1.
§1 – Xác định các yếu tố cơ bản, biểu diễn hình học 1.
A Lý thuyết 1.
B Bài tập minh họa 2.
Bảng đáp án 7.
§2 – Các phép toán số phức 8.
A Tóm tắt lý thuyết 8.
B Bài tập minh họa 8.
Bảng đáp án 20.
Bảng đáp án 30.
§3 – Bài toán quy về giải phương trình, hệ phương trình 31.
A Bài tập minh họa 31.
Bảng đáp án 51.
§4 – Phương trình bậc hai với hệ số thực 52.
A Tóm tắt lý thuyết 52.
B Bài tập minh họa 52.
Bảng đáp án 64.
§5 – Cực trị số phức 65.
A Tóm tắt lý thuyết 65.
B Ví dụ minh họa 66.
Bảng đáp án 81.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]