Bài tập tuyển chọn số phức – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 79 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp các bài tập tuyển chọn chuyên đề số phức, giúp học sinh lớp 12 rèn luyện khi học chương trình Giải tích 12 chương 4.

Chương 4. SỐ PHỨC 1.
Bài 1. CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC 01 1.
Bài 2. CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC 02 11.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH PHỨC VỚI HỆ SỐ THỰC 20.
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH HỆ SỐ PHỨC 29.
Bài 5. XỬ LÝ MODULE PHỨC 34.
Bài 6. CƠ BẢN MẶT PHẲNG PHỨC 41.
Bài 7. BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC PHỨC 58.
Bài 8. KĨ NĂNG BÌNH PHƯƠNG VÔ HƯỚNG PHỨC 64.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]