Tài liệu chủ đề hai đường thẳng vuông góc

Tài liệu gồm 25 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề hai đường thẳng vuông góc, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 3.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian.
2) Góc giữa hai đường thẳng trong không gian.
3) Hai đường thẳng vuông góc.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]