Tài liệu chủ đề phương trình lượng giác thường gặp

Tài liệu gồm 44 trang, bao gồm kiến thức trọng tâm, hệ thống ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm tự luyện chủ đề phương trình lượng giác thường gặp, có đáp án và lời giải chi tiết; giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 1.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Loại 1: Phương trình thuần nhất với sin x k và cos k x.
2) Loại 2: Phương trình đẳng cấp bậc hai với sin x và cos x.
3) Loại 3: Phương trình đẳng cấp bậc ba với sin x và cos x.
4) Loại 4: Phương trình có chứa sin x cos x.
5) Loại 5: Phương trình có chứa tan x cot x.
6) Loại 6: Một số các phương trình đối xứng tương tự.
II. HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA
Dạng 1: Phương trình thuần nhất đối với sin x và cos x.
Dạng 2: Phương trình đẳng cấp bậc hai, bậc ba.
Dạng 3: Phương trình đối xứng.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI BẢI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]