32 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần tứ giác – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 11 trang với 32 bài toán thuộc chuyên đề hình học tọa độ trong mặt phẳng – phần tứ giác, các bài toán được phân tích giải chi tiết.

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.
[ads]
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]