52 bài tập tọa độ phẳng có lời giải – phần đường tròn – Trần Sĩ Tùng


Tài liệu gồm 15 trang với 52 bài toán thuộc chuyên đề hình học tọa độ trong mặt phẳng – phần đường tròn, các bài toán được phân tích giải chi tiết.

Tài liệu do thầy Trần Sĩ Tùng biên soạn.
[ads]
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]