Bài tập phương pháp quy nạp toán học – Lê Bá Bảo


Tài liệu gồm 10 trang hướng dẫn cách giải và tuyển chọn các bài tập phương pháp quy nạp toán học có lời giải chi tiết.

I – Lý thuyết
Để chứng minh một mệnh đề đúng với mọi n thuộc N* bằng phương pháp quy nạp toán học ta thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n = 1
+ Bước 2: Giả sử mệnh đề đúng với n = k >=1
+ Bước 3: Chứng minh mệnh đề đúng với n = k+1
II – Các dạng bài tập
+ Dạng 1: Chứng minh đẳng thức – bất đẳng thức
+ Dạng 2: Bài toán chia hết
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com