Hệ thống bài tập trắc nghiệm dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Tài liệu gồm 62 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình môn Toán 11.

+ Cơ bản dãy số (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản cấp số cộng (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản cấp số nhân (phần 1 – phần 6).
+ Vận dụng cao dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (phần 1 – phần 6).
+ Cơ bản tổng hợp dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (phần 1 – phần 6).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]