Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 KNTTvCS

Tài liệu gồm 232 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình SGK Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (viết tắt: Toán 11 KNTTvCS), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 5. DÃY SỐ.
+ Dạng toán 1. Tìm số hạng của dãy số.
+ Dạng toán 2. Xét tính tăng, giảm của dãy số.
+ Dạng toán 3. Xét tính bị chặn của dãy số.
+ Dạng toán 4. Tính tổng của dãy số.
+ Dạng toán 5. Xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số.

BÀI 6. CẤP SỐ CỘNG.
+ Dạng toán 1. Nhận diện cấp số cộng.
+ Dạng toán 2. Tìm các yếu tố của cấp số cộng.
+ Dạng toán 3. Tính tổng và một số bài toán liên quan đến cấp số cộng.

BÀI 7. CẤP SỐ NHÂN.
+ Dạng toán 1. Chứng minh một dãy số (un) là cấp số nhân.
+ Dạng toán 2. Xác định các đại lượng của cấp số nhân.
+ Dạng toán 3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
+ Dạng toán 4. Một số bài toán liên quan đến cấp số nhân.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]