Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, Olympic chuyên đề dãy số

Tài liệu gồm 63 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Thanh Tâm (trường THPT Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), hướng dẫn phương pháp giải một số dạng toán nâng cao về dãy số và giới hạn của dãy số, đây là các bài toán thường xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi và Olympic môn Toán THPT.

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ:
– Phương pháp tìm số hạng của dãy số cho bởi một hệ thức truy hồi tuyến tính.
– Liên phân số.
– Sai phân.
– Các phương pháp tìm số hạng của dãy số.
– Các khái niệm dãy con, dãy tuần hoàn và chu kì.
– Mối liên hệ giữa tính hội tụ của dãy số và dãy con.
– Tìm giới hạn của dãy số.
– Các bài toán thường gặp về dãy số.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]