Chuyên đề Thể tích – Góc – Khoảng cách trong không gian – Đỗ Bá Thành

Tài liệu gồm 36 trang trình bày các vấn đề về thể tích, góc và khoảng cách trong hình học không gian, tài liệu do tác giả Đỗ Bá Thành biên soạn.

+ Vấn đề 1: Thể tích khối chóp
+ Vấn đề 2: Thể tích khối lăng trụ
+ Vấn đề 3: Góc và các bài toán liên quan
+ Vấn đề 4: Khoảng cách

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com