Chuyên đề Thể tích – Góc – Khoảng cách trong không gian – Đỗ Bá Thành

Tài liệu gồm 36 trang với các vấn đề:

+ Vấn đề 1: Thể tích khối chóp
+ Vấn đề 2: Thể tích khối lăng trụ
+ Vấn đề 3: Góc và các bài toán liên quan
+ Vấn đề 4: Khoảng cách

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com