Kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức truy hồi – Huỳnh Đoàn Thuần


Tài liệu gồm 24 trang trình bày kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức truy hồi, các dạng toán trong tài liệu gồm:

+ Dạng 1: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách xác đinh CTTQ của dãy
+ Dạng 2: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách sử dụng nguyên lý kẹp
+ Dạng 3: Tính giới hạn của dãy số cho bởi hệ thức truy hồi bằng cách sử dụng tính đơn điệu và bị chặn


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com
[gs-fb-comments]