Hình học Oxy: Elip và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu Hình học Oxy – Elip và các bài toán liên quan của thầy Nguyễn Thanh Tùng gồm các dạng bài toán về đường Elip trong hình học tọa độ phẳng. Tài liệu được chia thành 3 phần:
+ I. Kiến thức cơ sở.
+ II. 4 ví dụ mẫu.
+ III. 37 bài toán về Elip và các dạng toán liên quan.

Tài liệu gồm 23 trang, các bài toán đều được giải chi tiết.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com