Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm học 2016 – 2017 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng:
A. Đồ thị hàm số chẵn nhận điểm O(0; 0) làm tâm đối xứng
B. Đồ thị hàm số lẻ nhận điểm O(0; 0) làm tâm đối xứng
C. Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm tâm đối xứng
D. Đồ thị hàm số chẵn nhận trục hoành làm tâm đối xứng
[ads]
+ Cho hàm số y = (x – 5)^2 + (x + 5)^2. Kết luận nào sau đây là sai:
A. Hàm số chẵn trên R
B. Hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng
C. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành
D. Đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng
+ 28(Hùng):Cho hàm số y = -x^2 + 2|x| + 5. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞)
C. Giá trị lớn nhất của hàm số trên [-5; 1] bằng 6
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1)
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com