14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2


TOANMATH.com giới thiệu đến các em học sinh khối 10 tuyển tập 14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 do thầy Nguyễn Bảo Vương tổng hợp và biên soạn, tài liệu gồm 20, các đề kiểm tra đều có chung cấu trúc: 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc các chủ đề: đại cương về hàm số, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, phần trắc nghiệm có sẵn đáp án ở cuối mỗi đề.

Trích dẫn tài liệu 14 đề trắc nghiệm – tự luận ôn tập kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2:
+ Cho hàm số y = f(x) bằng công thức. Hãy nêu định nghĩa tập xác định của hàm số y = f(x)?
A. Tất cả các ý trên đều đúng.
B. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.
C. Tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.
D. Tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức f(x) luôn đúng.
[ads]
+ Cho đồ thị của hàm số như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng -1.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4.
D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.
+ Cho hàm số bậc hai y = 2x^2 – 4x – 1 có đồ thị là parabol (P). Khảo sát hàm số và vẽ parabol (P). Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) với đường thẳng d: y = x – 1. Dựa vào đồ thị, tìm các giá trị của tham số m để phương trình: 2x^2 – 5x – 1 + 6m = 0 có 1 nghiệm dương và 1 nghiệm không dương.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com