Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 10 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, phần tự luận ở 2 mã đề là giống nhau, đề nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 2 năm 2018 – 2019 trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị:
+ Cho hàm số bậc nhất y = -3x + 6 có đồ thị là đường thẳng Δ. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Hàm số đồng biến trên R.
B. Δ cắt trục hoành tại điểm A(2;0).
C. Δ cắt trục tung tại điểm B(0;6).
D. Hệ số góc của Δ bằng -3.
[ads]
+ Cho hàm số bậc nhất y = x + 3 có đồ thị là đường thẳng Δ. Đường thẳng Δ cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A, B. Tính diện tích tam giác OAB.
+ Xác định parabol y = x^2 + bx + c biết rằng đồ thị của nó có đỉnh là: I(-1/2;-5/4).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com