Bài tập trắc nghiệm mũ và logarit – Nguyễn Đại Dương

Tài liệu gồm 43 trang với các bài toán trắc nghiệm chọn lọc được chia thành các phần:
+ Lũy thừa: 65 câu
+ Logarit: 55 câu
+ Hàm số mũ và hàm số logarit: 73 câu
+ Phương trình mũ và phương trình logarit: 132 câu
+ Bất phương trình mũ và phương trình logarit: 78 câu


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com