Tài liệu dãy số – cấp số dành cho học sinh khối chuyên – Lê Quang Ánh


Sách gồm 80 trang với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập nâng cao về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Sách gồm 6 chương:

+ Chương 1 – Cấp số cộng
+ Chương 2 – Cấp số nhân
+ Chương 3 – Dãy số
+ Chương 4 – Dãy số Un = f(Un-1)
+ Chương 5 – Dãy quy nạp tuyến tính
+ Chương 6 – Bài tập tổng hợp
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com