Bài tập trắc nghiệm xác định số hạng thứ n của dãy số – Nguyễn Chiến


Tài liệu 16 trang với 18  bài toán trắc nghiệm xác định số hạng thứ n của dãy số có lời giải chi tiết, đây là các bài toán nâng cao trong chương dãy số.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho dãy số xác định bởi: u1 = 2008 và un+1 = √(un^2 + n^2 + 2018) ∀n ≥ 1. Số hạng thứ 21 trong dãy số có giá trị gần nhất là?
+ Cho dãy số xác định bởi: u1 = 2 và un+1 = un + 2n – 3 ∀n ≥ 1. Số hạng thứ 2017 trong dãy số có giá trị là?
+ Cho dãy số xác định bởi: u1 = 2 và un = 5un-1 + 6 ∀n ≥ 2. Số hạng thứ 6 trong dãy số có giá trị là?
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com