Chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 165 trang với lý thuyết, phân dạng và bài tập trắc nghiệm các dạng toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn.

+ Phần 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng
+ Phần 2. Phương trình tham số của đường thẳng
+ Phần 3. Khoảng cách và góc
+ Phần 4. Đường tròn
[ads]
+ Phần 5. Đường elip
+ Phần 6. Đường hypebol
+ Phần 7. Đường parabol
+ Phần 8. Ba đường cônic
+ Phần 9. Bài tập tổng hợp phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com