Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 cơ bản chương 3 phần Phương pháp tọa độ không gian của  trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Phần trắc nghiệm có đáp án nằm ở trang cuối tài liệu.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]