Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên


Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên mã đề 001 gồm 4 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, học sinh làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian 45 phút, tương ứng với thời gian 1 tiết học, kỳ kiểm tra nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Triệu Quang Phục – Hưng Yên:
+ Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bề mặt của quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà mà nó tiếp xúc bằng 1; 3 ; 4. Tổng độ dài đường kính của hai quả bóng đó bằng?
[ads]
+ Trong không gian Oxyz, chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình z = 0.
B. Mặt phẳng tọa độ (Ozx) có phương trình x = 0.
C. Mặt phẳng tọa độ (Oyz) có phương trình y + z = 0.
D. Mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình x + y = 0.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 3)^2 = 16 và các điểm A(1;0;2), B(1;2;2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của mặt phẳng (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng ax + by + cx + 3 = 0. Tính tổng T = a + b + c.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com