Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang, đề nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz (Hình học giải tích không gian).

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang có mã đề 101 gồm 02 trang, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán (từ câu 61 đến câu 85), học sinh có 45 phút để làm bài kiểm tra, đề kiểm tra có đáp án.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Tân Hiệp – Kiên Giang:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có tọa độ các điểm A(1;1;1), B(2;0;2), C(-1;-1;0), D(0;3;4). Trên các cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B’, C’, D′ sao cho AB/AB’ + AC/AC’ + AD/AD’ = 4 và tứ diện AB’C’D′ có thể tích nhỏ nhất. Phương trình mặt phẳng (B’C’D′) là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(2;3;0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 3y – z + 5 = 0.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0) và D(1;2;1). Tính thể tích của tứ diện ABCD?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com